1. آون توستر را روشن کنید گلابی ها را در یک سینی قرار دهید و برای 10 تا 12 دقیقه بپزید.
2. ریکوتا و دارچین را در یک کاسه کوچک ترکیب کنید و روی گلابی های گرم قرار دهید