انبه ها را در یک ردیف، روی سینی بچینید و در فریزر بگذارید تا یخ بزند سپس با بقیه مواد در بلندر بریزید و خوب مخلوط کنید تا یکدست شوند.
توجه داشته باشید:
نگه‌داری انبه برای درست کردن این اسموتی بدین صورت است که باید در ظروف محفوظ از هوا نگهداری شوند
برای تنوع این اسموتی می‌توانید از انواع توت ها استفاده کنید.
در زمان استفاده از انبه یخ زده کافی است اجازه دهید به مدت 15 دقیقه در دمای محیط بماند تا نرم شود.